m.haxhiymeri@halimimiddleeast.com

 

Swiss Tower, Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Dubai, UAE

Konsulencat

Fushat e ekspertizës

Përfshirja e ekspertizës në fusha të ndryshme: Software Financiare, Bankare

Zgjidhje 360°

Fushat E Ekspertizës

Sistemi Bankar Dhe Financiar

Konsulenca bankare dhe financiare mbulon çdo aspekt të veprimtarisë së bankave dhe institucioneve financiare. Ne ndihmojmë klientët të respektojnë legjislacionin bankar që rregullon transaksionet si në ekonominë lokale ashtu edhe në atë globale. Për më tepër, ne kemi një përvojë të gjatë në sektorin e kredisë në këtë drejtim.

Konsulenca bankare dhe financiare mbulon çdo aspekt të veprimtarisë së bankave dhe institucioneve financiare. Ne ndihmojmë klientët të respektojnë legjislacionin bankar që rregullon transaksionet si në ekonominë lokale ashtu edhe në atë globale. Për më tepër, ne kemi një përvojë të gjatë në sektorin e kredisë në këtë drejtim.

Së dyti, forca jonë është në sektorin e kredisë që ndihmon bankat të sigurojnë që të gjitha kërkesat për kredi dhe dokumentet e kërkuara për secilën të jenë në përputhje me kërkesat e biznesit.

Ne jemi shumë krenarë për portofolin tonë në këtë sektor, duke ndihmuar klientët tek Raiffeisen Bank, Alpha Bank dhe institucione të tjera financiare. Ju lutemi na kontaktoni për një konsultë fillestare.

___

Politikat E Tregjeve Ekonomike

Konsulentët tanë kanë një praktikë të gjatë në fushën e tregtisë ndërkombëtare duke u marrë me gamën e plotë të çështjeve që dalin nga tregtia e mallrave dhe shërbimeve përtej kufijve ndërkombëtarë.

Konsulentët tanë kanë një praktikë të gjatë në fushën e tregtisë ndërkombëtare duke u marrë me gamën e plotë të çështjeve që dalin nga tregtia e mallrave dhe shërbimeve përtej kufijve ndërkombëtarë. Praktika përfshin pajtueshmërinë me doganat dhe importet, kontrollet e eksportit dhe transaksionet e biznesit ndërkombëtar. Ne gjithashtu i këshillojmë klientët tanë për një sërë çështjesh të tregtisë ndërkombëtare, duke përfshirë mënyrën e hyrjes në tregje të reja.

Shërbimet tona me doganat dhe importet dhe eksportet ofrojnë një shërbim të plotë dhe gjithëpërfshirës për importuesit me përvojë dhe fillestarë, nga kompanitë e mëdha ndërkombëtare deri tek bizneset familjare.

Ne i këshillojmë klientët tanë për strategjitë e zbatimit dhe auditimit, i ndihmojmë ata të menaxhojnë importin e mallrave nëpërmjet përdorimit të informacionit dhe strategjive efektive.

Importuesit dhe eksportuesit i nënshtrohen ligjeve dhe rregulloreve të tregtisë ndërkombëtare gjithnjë në ndryshim. Firma jonë e konsulencës është e përkushtuar të ofrojë konsulencën më të mirë të orientuar drejt rezultateve dhe me kosto efektive.

Energjia dhe Hidrokarburet

Për një të ardhme të qëndrueshme në energji dhe hidrokarbure: Eksploroni zgjidhjet tona transformuese që nxisin inovacionin dhe suksesin:

Energjia është një nga sektorët më të rëndësishëm dhe me ndryshim të shpejtë të industrisë. Nevoja për të reduktuar emetimet e gazrave serrë, rritja e kërkesës globale, siguria e furnizimit dhe mungesa e burimeve energjetike do të thotë që qeveritë dhe kompanitë energjetike globalisht të përballen me disa nga vendimet më komplekse dhe sfiduese që do të ndikojnë jo vetëm në prosperitetin ekonomik, por edhe në termi shëndeti i mjedisit.

 

Subjektet Tregtare

Zbuloni se si aftësitë tona ju ndihmojne në reformimin dhe ngritjen e subjekteve tuaja tregtare:

Sektori që mbulon organizimin e HMA këshillon organizata të mëdha dhe të vogla për themelimin, menaxhimin, mbledhjet e bordeve të drejtorëve dhe komiteteve të bordit për një sërë çështjesh të organizimit të korporatave, duke përfshirë përgjegjësinë e korporatës, aspektin financiar dhe përgjegjësitë e bordit. Praktika jonë afatgjatë në këtë fushë me specialistë me përvojë dhe ekspertizë në një gamë të gjerë disiplinash juridike, duke përfshirë rregullat e shoqërive tregtare, proceset gjyqësore në lidhje me to etj.

Prona dhe Pasuri të Paluajtshme

Hyni në një botë të ekspertizës së pasurive të paluajtshme ku mundësitë bëhen realitet:

Çështjet që lidhen me pronat e paluajtshme janë përgjithësisht procese të gjata dhe komplekse.

Ngushtimi i pasurive të paluajtshme ka të bëjë me ndihmën e klientëve për të menaxhuar të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si pronarë tokash dhe këshillimin mbi transaksionet për të realizuar potencialin ekonomik të pronave të tyre.

Ekspertët tanë këshillojnë për transaksionet tregtare të tilla si blerjet dhe shitjet, dhënien me qira, zhvillimin, sipërmarrjet e përbashkëta, menaxhimin e aseteve dhe marrëveshjet financuese.

Klientët tanë përfshijnë zhvillues pronash, investitorë institucionalë, fonde të pasurive të paluajtshme, korporata, shitës me pakicë, kompani të shërbimeve publike dhe institucione financiare.

Mbështetje Ndërkombëtar i Biznesit

Praktika ndërkombëtare e mbështetjes së biznesit të firmës konsulente këshillon klientët për mënyrën e duhur për të bërë biznes. Përveç kësaj, ekipi këshillon mbi ndikimin e tregtisë ndërkombëtare private dhe publike në transaksionet tregtare ndërkombëtare.

Praktika ndërkombëtare e mbështetjes së biznesit të firmës konsulente këshillon klientët për mënyrën e duhur për të bërë biznes. Përveç kësaj, ekipi këshillon mbi ndikimin e tregtisë ndërkombëtare private dhe publike në transaksionet tregtare ndërkombëtare.

Ekipi ynë përfshin praktikues kryesorë në këtë fushë, të cilët kanë studiuar në Londër, Paris dhe Hagë dhe kanë përvojë pune për qeveri dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare..

Praktika Administrative

Praktika jonë administrative siguron operacione të pandërprera për suksesin tuaj

Rregulloret shtetërore kanë një ndikim të madh në vendimmarrjen e kompanive dhe janë një faktor vendimtar në planifikimin strategjik të kompanive. Veprimet rregullatore dhe zbatuese nga institucione të panumërta shqiptare dhe agjencitë e tyre mund të imponojnë kosto të konsiderueshme, të përjashtojnë mundësi premtuese dhe në disa raste kërcënojnë vitalitetin e një kompanie apo edhe të një industrie të tërë.

Duke njohur rëndësinë e kësaj fushe dhe aftësitë e studios sonë, ne jemi rregullisht në komunikim me qeverinë dhe agjencitë e saj për të kuptuar dhe parashikuar çdo ndryshim politikash. Strategjia e saktë për adresimin e aktivitetit rregullator të qeverisë që rregullon aktivitetin e një kompanie do të varet. Është thelbësore të theksohet se partneri ynë z. Halimi është deputet i Kuvendit të Shqipërisë prej 12 vitesh, si dhe zëvendësministër dhe ministër i Drejtësisë.

Biznesi Evropian

Navigoni kompleksitetet me njohuritë tona eksperte të biznesit evropian

Praktika e firmës sonë të konsulencës lidhur me Bashkimin Evropian është lider në Shqipëri për të ndihmuar kompanitë, shoqatat dhe industritë të veprojnë sipas rregullave të BE-së.

Ne përfaqësojmë klientët në një shumëllojshmëri të gjerë çështjesh. Ekspertët tanë të tregtisë kanë përvojë të gjerë në tregtinë ndërkombëtare dhe evropiane, duke përfshirë negociatat e politikave tregtare, instrumentet tregtare të BE-së, rregullat doganore, kontrollet e eksportit dhe regjimet e sanksioneve tregtare.

Kompanitë që tregtojnë produktet dhe shërbimet e tyre në Evropë përballen me një rrjet kompleks ligjesh dhe rregulloresh evropiane. Praktikat e BE-së po ndryshojnë, zhvillohen dhe zgjerohen vazhdimisht.

Ekipi ynë përfshin praktikues kryesorë në këtë fushë, të cilët kanë studiuar në Londër, Paris dhe Hagë dhe kanë përvojë pune me institucionet e Bashkimit Evropian.

Sektori i Sigurimeve

Praktika jonë administrative siguron operacione të pandërprera për suksesin tuaj

Sigurimi është praktikë e mbrojtjes nga rreziku financiar; praktika dhe derivatet e saj kërkojnë angazhim intensiv.

Konsulentët tanë punojnë në raste të shumta që lidhen me dëmtimin e pronës, mashtrimin, falimentimin, përgjegjësinë e drejtorit (D&O), energjinë, mjedisin, ndërtimin, financat. përgjegjësia e punëdhënësit etj. Ne gjithashtu negociojmë rregullisht policat/kontratat e sigurimit në emër të klientëve tanë në mënyrë që të ofrojmë mbulim më të madh dhe të jemi më të përshtatshëm për aktivitetin e tyre ekonomik.

Konsulencë Mediatike

Lundrimi në kufijtë globalë: Përjetoni mjeshtërinë tonë në konsulencën për media, duke ju udhëhequr në dalien në media Brenda dhe jashtë vendit.

Në një botë të drejtuar nga narrativat dhe perceptimet, shërbimi ynë i Konsulencës Mediatike qëndron si partneri juaj në hartimin dhe përforcimin e historive me ndikim. Me një kuptim të thellë të peizazhit mediatik, ne ofrojmë udhëzime gjithëpërfshirëse për t'ju ndihmuar të lundroni në kompleksitetin e komunikimit në botën e sotme me ritme të shpejta.

Ekipi ynë me përvojë i konsulentëve të medias sjell një gamë të larmishme ekspertize, nga fushatat strategjike të PR deri te menaxhimi i krizave dhe pozicionimi i markës. Ne punojmë ngushtë me ju për të identifikuar zërin dhe objektivat tuaja unike, duke përshtatur qasjen tonë në përputhje me qëllimet tuaja.

Nje hap perpara

Pse të na zgjidhni ne!

01

_

Të orientuar tek rezultatet

Të Fokusuar në Perfundimet Qasja jonë është e përkushtuar për të dhënë rezultate të prekshme

02

Profesional

Grupi i Punës Ilustrime Angazhim i palëkundur për përsosmëri

03

Me eksperiencë

Ekipi ynë sjell vite përvojë të vlefshme në çdo përpjekje

Ju Duhet Informacion Shtes?!

"Kërkesat tuaja, Prioriteti ynë: Kontaktoni në çdo kohë për ndihmë të shpejtë dhe informim."

sqAlbanian
Scroll to Top